Tracy Brain – Sức mạnh của SỰ THUYẾT PHỤC trong doanh nghiệp

Kỹ năng thuyết phục người khác được xem là một trong những kỹ năng quan trọng trong doanh nghiệp. Dù  là CEO, quản lý, trưởng nhóm hay chỉ là nhân viên.thì kỹ năng này sẽ đóng vai trò trong việc thuyết phục người khác lắng nghe ý kiến từ mình. Hãy xem ngay video dưới đây để biết về “Sức mạnh của sự thuyết phục” của ông Brain Tracy

—————————–

Sức mạnh của sự thuyết phục giúp giải quyết công việc nhanh chóng

Sức mạnh của sự thuyết phục giúp giải quyết công việc nhanh chóng

Kỹ năng thuyết phục không chỉ học ngày một ngày hai. Anh chị cần phải có sự kiên nhẫn, chân thành, kết hợp với kỹ năng giao tiếp tốt. Chỉ có như thế anh chị mới có thể thuyết phục người khác nghe và đồng ý kiến với mình. Chúc anh chị thành công.

>Tìm hiểu thêm những nội dung khác về quản lý doanh nghiệp:

Văn hóa doanh nghiệp – Phát triển văn hóa doanh nghiệp là nền tảng giúp công ty phát triển vững mạnh

Quản lý nhân viên cấp dưới – Các Leader cần làm gì để quản lý nhân viên cấp dưới hiệu quả?

Kỹ năng nhân sự – 15+kỹ năng quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp phát triển lâu dài