Story Telling

SERIES: STORYTELLING

Storytelling chắc hẳn đang là phương pháp được các marketer yêu thích để thực hiện tuyên truyền về thương hiệu và sản phẩm. Tuy nhiên để đạt được thành công khi áp dụng storytelling thì không phải đơn giản. Chính vì vậy tôi đã quyết định lập riêng một Series kiến thức storytelling để cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quan, và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện mà bản thân tôi tích lũy trong nhiều năm thực hiện storytelling.