Marketing

series: marketing

Series kiến thức Marketing cập nhật toàn bộ kiến thức tổng quan về Marketing. Nếu bạn đang kinh doanh hoặc đang đi làm thì những bài viết trong series này giúp các bạn có thể hiểu đúng về marketing và thực hiện được kế hoạch marketing gia tăng doanh số và lợi thế cạnh tranh. Còn nếu bạn đang đi học thì series này sẽ giúp bạn có những định hướng và kiến thức để hổ trợ những nội dung bài học cũng giúp bạn hiểu hơn về ngành mà mình đang theo học.