Kỹ năng bán hàng

Kỹ Năng Bán Hàng

Series chia sẻ kiến thức bán hàng sẽ mang đến cho bạn những kiến thức về bán hàng, những kỹ năng cần thiết để thu hút và tiếp cận khách hàng. Đặc biệt trong series này Dương còn chia sẻ những kinh nghiệm bản thân Dương đút kết sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng.